ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ