ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΤΖΑΜΙΩΝ)