ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ