ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ 34924 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ