ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ”ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ