ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ 3ου ΛΟΓΑΡΤΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”