ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”