ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ