ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ”