ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”