ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”