ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 14ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”