ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕ 34924 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ