ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ