Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Τσιουκάνης Κων/νος του Γεωργίου )