Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Τσιγάρας Χρήστος του Ηρακλή )