Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Μπαλάφας Παναγιώτης του Στεφάνου )