Χορήγηση παραγωγικής άδειας ( Ανανέωση ) σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Τέλιου Σουλτάνα του Γεωργίου )