Χορήγηση παραγωγικής άδειας – ανανέωση – σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Παπαπέτρος Σάββας του Ιωάννη )