Χορήγηση παραγωγικής άδειας – ανανέωση – σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Φουντουκίδης Χαράλαμπος του Περικλή )