Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές