Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στoν ΜΟΝΙΜΟ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΤΖΙΩΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του κλάδου ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ