Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στoν ΜΟΝΙΜΟ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του κλάδου ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ