: Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στoν ΜΟΝΙΜΟ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΛΙΟΛΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ