: Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στoν ΜΟΝΙΜΟ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης KOYTOYΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του κλάδου ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΩΝ