: Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στoν ΜΟΝΙΜΟ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΜΠΟΥΖΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ