Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στoν υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ του Δήμου Δεσκάτης ΔΑΣΚΑΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΜΙΧΑΗΛ του κλάδου ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ