Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στoν ειδικό συνεργάτη του Δήμου Δεσκάτης ΣΙΜΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ του κλάδου ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ.