Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στον ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ του κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»