Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στον ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΚΑΤΖΕΛΗ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ του κλάδου ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ