Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στην ΜΟΝΙΜΟ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΤΣΙΚΝΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ