Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στην ΜΟΝΙΜΟ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΣΑΪΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του κλάδου ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ