: Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στην ΜΟΝΙΜΟ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΡΙΒΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ του κλάδου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ