: Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στην ΜΟΝΙΜΟ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΚYΠΑΡΙΣΣΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του κλάδου ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ