Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στην ΜΟΝΙΜΟ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΥΡΑΤΣΩ του ΧΡΗΣΤΟΥ του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ