Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στην ΜΟΝΙΜΟ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΜΠΑΚΑΒΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του κλάδου ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΩΝ