Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στην ΜΟΝΙΜΟ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ