Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στην υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ του Δήμου Δεσκάτης ΝΤΑΜΑΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΖΗΣΗ του κλάδου ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ