Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στην Ι.Δ.Α.Χ υπάλληλο του Δήμου Δεσκάτης ΔΟΥΦΑ ΒΑΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με βαθμό Β