Χορήγηση ανανέωσης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Ζαγκανίκα Αθανασίου του Χρήστου