Χορήγηση ανανέωσης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Βλάχου Σπύρου του Αχιλλέα