Χορήγηση ανανέωσης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Τσιουκάνη Κων/νου του Γεωργίου