Χορήγηση ανανέωσης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Τζημοροπούλου Ιωάννας του Ευθυμίου