Χορήγηση άδειας Παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον κ. Ζαγκανίκα Κωνσταντίνο