Χορήγηση άδειας Παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην κα . Λωρίδα Χρυσούλα