Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Λαζαριώτη Χρήστου του Δημητρίου « Καφετέρια » στην Κατάκαλη Δήμου Δεσκάτης