ΧΕΠ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 4ου ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ ΔΕΣΚΑΤΙΩΤΩΝ 4-14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017