ΧΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΚΛΑΔΑΡΙΑΣ