ΧΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΣΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ”