ΧΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ